Yükseliş Patent

Firmanızın Daima Yanındayız..

Yükseliş Patent olarak deneyimli kadromuz ve senelerin verdiği tecrübe ile ihtiyacınız olan tüm alanlarda sizlerin yanındayız.

Yükseliş Patent

Vakit Kaybetmeden Markanızı Hemen Korumaya Alın

Tüm patent, marka vb. işlerinizde tarafımızdan profesyonel destek alabilmek için lütfen bizler ile iletişime geçiniz.

Yükseliş Patent

Sıkça Sorulan Sorular

Marka Tescili Nedir? Marka Patenti Nedir?

Marka patenti diye bilinen kavram aslında marka tescilidir. Marka tescilinin gerçekleştirilmesi ile marka, tescil eden kişi veya firma adına tescillenir ve bu şekilde haksız kullanımın önüne geçilmiş olunur.

Marka, bir işletmenin en önemli unsurlarından biridir. Marka, kısaca; bir işletmenin isminin, ürün ve hizmetlerinin, diğer işletmenin isminden, ürün ve hizmetlerinden yasal olarak ayrılmasını ve tescili sağlanmış marka üzerinde hak sahipliği ve üstünlük elde edilmesini sağlamaktadır. Kişi adları, sözcükler, sayılar ve benzeri işaretler markayı oluşturmaktadır. Marka, çizimlerle görüntülenebilir veya benzeri biçimlerle ifade edilebilir. Baskı yöntemi ile yayınlanabilir ve çoğaltılabilir her türlü işareti içerebilir.

İsim Tescili Nedir? İsim Patenti Nedir?

İsim hakkı alma işlemi de marka tescili kapsamındadır. Şirket unvanınızı, markanızın ismini, kullandığınız sloganları vb. marka olarak kullandığınız tüm kelime/kelime öbeklerini, marka tesciline konu edebilirsiniz. Marka tescili, her bir kelime/kelime öbeği için ayrı ayrı yapılmalıdır.

Logo Tescili Nedir? Logo Patenti Nedir?

Logo tescili de marka tescili kapsamındadır. Kullanmış olduğunuz tüm logoları, marka tesciline konu edebilirsiniz. Logolarınızı koruma altına almak istiyorsanız; marka tescili, her bir logo için ayrı ayrı yapılmalıdır.

COM.TR Alan Adı İçin Marka Tescili

Marka tescil sürecinizin haricinde, internet alan adını da adınıza kaydettirmek istiyorsanız, bu hususta gerekli bilgilendirme ve başvuru/kayıt desteğini sizlere Bilgi Patent olarak sunmaktayız. Daha detaylı bilgi veya hizmet almak için bizleri arayabilirsiniz.

Marka Yenileme İşlemi

Marka tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından, marka başvuru yapıldığı andan itibaren 10 yıl boyunca koruma altına alınmış olur. 10 yılın sonunda marka yenilenebilmekte olup, koruma 10 yıl daha uzatılmış olmakta ve her 10 yılda bir marka yenilenerek koruması devam ettirilebilmektedir. Yenileme ücretinin ödenmesi ve işleminin tamamlanması, özel bir takip ve takvim sistemine bağlıdır. Bu noktalardaki bir gözden kaçırma, markanızın tamamen düşmesine sebebiyet verebilir. Yüseliş Patent olarak tüm yenileme süreçlerinde de sizlerin yanındayız. Marka yenilemesi konusunda detaylı ve net bilgi sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizleri arayınız.

Yurt Dışı Marka Tescili

Marka başvurusu ve tescili hangi ülke de yapılmış ise, o ülkenin sınırları içerisinde markanın koruması elde edilmiş olunur.  İşletme sahiplerinin, ilgili marka konusu ürünleri ile ilgili ihracat, e-ticaret, başka bir ülkedeki kişi ya da firmalara bayilik verilmesi veya yurt dışındaki fuarlara katılma ihtiyacı gibi gerekçelerle, ilgili ülkelerde de markalarının korunmasını teminen, yurt dışında da marka başvurusu yapmaları büyük önem arz etmektedir.

Markalaşmanın bu denli önemli olduğu bir dönemde, her işletme için marka, vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Marka, tescilli olduğu ülke nezdinde hukuki koruma sağlamaktadır. Ülkemizde artan üretim ve ihracat da düşünüldüğünde, ihracat alanında Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin, faaliyet gösterdikleri diğer ülkelerde marka tescili yaptırmamaları; marka haklarının, ilgili ülkedeki üçüncü kişiler tarafından ihlaline sebep olabilmektedir. 

Bağlı bulunan ülkede marka tescil hakkı alınmış iken, uluslararası marka tescilinin yapılmaması, başka yönlerden de oldukça olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Örneğin; tescilsiz markalı bir ürüne, gümrük kontrolü yapılırken el konulabilir. Tescilli markanın bir başka ülkeye ihracatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili markanın o ülke içerisinde de koruma altına alınması gerekmektedir. Bir firma, kendi ülkesinde yapmış olduğu yatırımları, ihracat yaptığı ülkede de koruma altına almaz ise, bir başka kişi ve firma tarafından, markanın tescili o ülke de alınabilir. Bu durumu bilahare düzeltmeye çalışmak ise, çok daha fazla maddi ve manevi kayıplara sebebiyet verebilir.

Öte yandan, tescilsiz markalı bir ürünün, hedeflenen pazarda yer alması da oldukça zordur.

Uluslararası tescil sistemleri sayesinde, tek bir başvuru ile birden çok ülkede yurt dışı marka tescili gerçekleştirilebilmektedir. WIPO, EUIPO gibi küresel ofisler aracılığıyla veya bireysel ülke başvuruları yolu ile sizler için en uygun koşullarda olarak gerekli yurt dışı marka başvuru ve tescil süreçlerini yürütmekteyiz. Bu hususlardaki tüm detayları, Ofisimiz ile iletişime geçerek temin edebilirsiniz.

Ayrıca belirtmek gerekir ki Ticaret Bakanlığı’nca, yurt dışında yapılacak marka başvuruları ile ilgili tescil desteği de verilmektedir. 

Yükseliş Patent, uzun yıllara dayanan marka ve patent sektöründeki tecrübeleri ile birçok müvekkili için, yurt dışı marka tescili işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmiştir.

Ücretsiz Marka Araştırma

Başvurusu yapılmak istenilen markanın ön araştırmasının konunun uzmanlarınca isabetli bir şekilde yapılması, vakit ve parasal kayıplar yaşamamanız için olmazsa olmazdır. Bilgi Patent olarak, başvurmayı düşündüğünüz markanın, marka başvurusu için müsait olup olmadığını (aynı markanın ya da engel teşkil edebilecek tarzda bir benzerinin daha evvelden bir başkasınca tescil konusu edilip edilmediğini) sizler için ücretsiz olarak kontrol etmekteyiz. Firmamızdan, bu şekilde ücretsiz marka araştırma hizmeti almak için, telefon yoluyla veya Whatsapp üzerinden bizlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Marka Tescil Süreci Nasıl İlerler?

Marka başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmaktadır. Markanın koruması, başvuru tarihinden itibaren başlamaktadır. Gerçekleştirilen başvurular, Kurum tarafından incelenir. Türk Patent ve Marka Kurumu, başvuruyu inceledikten sonra herhangi bir eksiklik ya da kanuna aykırılık tespit etmezse, markayı üçüncü şahıslarında görebileceği ve itiraz edebileceği bültende yayıma çıkarır. Marka, iki aylık süre ile yayımda kalacak olup; bu süreçte üçüncü kişiler tarafından başvuruya yönelik itiraz gelmez ise, başvurudan itibaren takriben 4 ila 6 ay içerisinde marka tescil edilecektir.

Marka başvurusuna yönelik itiraz gelmesi halinde ise süreç bir süre daha sürebilmekte olup, itirazların reddi ve tüm süreçlerin sona ermesi halinde de marka tescil edilir.

Markaya İtiraz Gelmesi Halinde Süreç Nasıl İlerler?

Başvuru konusu edilen markalara, üçüncü kişiler tarafından itiraz edilmesi söz konusu olabilir. Bu itirazlar kimi zaman gerçekten de marka benzerliğine dayansa da birçok defa da dayanaksız olabilmektedir.

Marka başvurusuna yönelik itiraz gelmesi halinde başvuru sahibinin, itiraz dilekçesinin başvuru sahibine tebliğinden itibaren, itiraza karşı görüş/savunma sunması için 1 aylık süresi olacaktır. Markanıza itiraz edilmesi halinde, süresi içerisinde gerekli karşı görüş/savunma dilekçesinin sunulması, başvuru konusu marka tescilinizin akıbeti açısından oldukça önemlidir. Bu şekilde ilgili itirazları düşürtebilir ve tescili sağlayabilirsiniz.

 

Markaya gelen itiraza karşı görüş sunulması ya da sunulmamasının akabinde, dosya Kurum Uzmanlarından birine verilecek olup, ilgili uzman dosya ile ilgili değerlendirme yapacak ve itirazın reddi veya kabulü ya da kısmen kabulü olmak üzere karar verecektir.

Verilen bu karara karşı hem itirazcı, hem de başvuru sahibinin, kararın tebliğinden itibaren 2 aylık süre içerisinde itiraz etme hakkı mevcut olacaktır. Taraflardan birinin, karara karşı itiraz etmesi halinde dosya, Türk Patent ve Marka Kurumu’na bağlı Markalar Dairesi Başkanlığı’nın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na verilecektir. Nihai karar, Kurul tarafından verilecek olup; Kurul’un vereceği karara karşı da yine her iki tarafın, kararın tebliğinden itibaren 2 aylık süre içerisinde dava açma hakkı söz konusu olacaktır.

Markanın İtiraz Gelmeksizin Reddi Halinde Süreç Nasıl İlerler?

Marka başvurusunun, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. Maddesinde yer alan mutlak ret nedenlerinden biri sebebiyle reddi veya kısmen reddi söz konusu olursa, kararın tebliğinden itibaren bu karara karşı 2 ay içerisinde itiraz edilmesi gerekmektedir.

Ret veya kısmi ret kararına karşı itiraz edilmesi halinde, itirazı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu incelemekte olup; bu karara karşı, başvuru sahibinin kararın tebliğinden itibaren 2 aylık süre içerisinde dava açma hakkı söz konusu olacaktır.

Marka başvurusuna üçüncü kişilerden itiraz gelmesi ya da marka başvurusu hakkında ret kararı verilmesi halinde, marka tescil süreci uzayabilmektedir. Yükseliş Patent olarak, tüm bu süreçlerin en süratli şekilde ve sağlıklı olarak tamamlanması hususunda ve son derece yetkin olan marka vekili hukukçularıyla, sizlere itiraz/karşı görüş dilekçeleri ve marka tescilinin tüm süreçleri ile ilgili hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti

Türk Patent ve Marka Kurumu’na gerçekleştirilen marka başvurusunun sonucunda eğer markanın tesciline karar verilmiş ise, tescil belgesinin alınabilmesi için marka tescil belgesi düzenleme ücretinin 2 aylık süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Tüm bu süreçleri Bilgi Patent olarak, sizler için takip etmekte ve sizleri gereği gibi bilgilendirmekteyiz.

Marka Takibi

Bir markanın başvuru ve tescil sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, özel bir uzmanlık gerektirir. Marka tescil olunduktan sonra da sürekli olarak, TÜRKPATENT bültenlerinden, markanıza benzer yeni bir başvurunun sizin sektörünüzde yapılıp yapılmadığını takip etmeniz ve bu şekilde bir haksız başvuru söz konusu ise, süresi içerisinde gerekli itiraz haklarınızı gereği gibi kullanmanız gerekir.

Bunun gibi, markalarınızın tescilinin ardından, her 10 yılda bir yenileme işlemlerinin de takibi gerekmektedir. Oradaki herhangi bir ihmal de markanızın tümüyle düşmesine sebebiyet verebilir.

Talep etmeniz halinde; tarafımızca marka takip hizmeti sağlanmaktadır. Marka takip hizmetimiz kapsamında, adınıza tescilli markalar takip sistemimize eklenmekte ve markalarınıza benzer olan ve markalarınızla aynı sektörde yer alan başvuruların tespiti yapılmakta, durumla ilgili olarak size bildirim sağlanmakta ve talep etmeniz halinde ücretlendirme yapılarak marka başvurusuna itiraz edilmektedir. Bu noktadaki amacımız, markalarımıza benzer olan başka markaların tescil edilmesinin önüne geçmektir. Yine markalarınızın yenileme dönemleri de hizmetimiz kapsamında tarafımızca takip edilmektedir.

Yükseliş Patent olarak size marka takibi ile ilgili hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Marka Sınıf Listesi

Marka tescilleri, sektörlere göre toplam 45 adet sınıfa göre yapılır. Hangi ürünlerin üretim ve/veya satışı gerçekleştirilecek ise ya da hangi hizmetlerin arzı söz konusu ise, ona göre, isabetli olarak sınıfların seçilmesi ve bu sınıf/sınıflar üzerinden marka başvurunun yapılması gerekir. Tüm bu hususlarda hata riskini en aza indirgemek için Bilgi Patent’e her an ulaşabilirsiniz.

error: Sayfa kopyalamaya karşı korumalıdır !